Shadow on Concrete Wall

Kompletterande möte 

10.06.2021 

Möckelö-Sviby byaförening rf FO  0654810-6

Kompletterande möte 10.06.2021  

kl 19:00 ,Thuregården

1. Mötets öppning 

2. Fastställande av dagordningen 

3. Val av ordförande ,valdes på årsmötet 12.5 - nu behöver vi styrelse 

4.  Sammankallat mötet , stadgeenligt sammankallat , nytt mötes datum valdes på årsmötet och utsatt på hemsidan och fb sidor.

5. Val av bokförare                  

6.. Övriga frågor eller ärende som mötet beslutar att behandla

12.  Mötet avslutas