164609744_10157870788932124_888325772320

Lite historia om Thuregården 

 

Hela markområdet härstammar från Norrgårds hemman i Möckelö ,som ägdes senast av syskonen Nordenfelt .

Möceklö-Sviby byaförening erhöll 1986 hemmanets mangårdsbyggnad  som donation av Thure Nordenfelt ; byggnaden skulle användas som samlingslokal för byaföreningen och kallas för Thuregården som minne av donatorn.