Styrelsen 

Ordförande : Monica Jansson 

+ 358 (0) 40 523 8943 

måndag 12:00-15:00 & onsdag 12:00-22:00

Vice Ordförande: Fredrik Hassel 

Sekreterare: Sarah Wigell

Kassör: Henrik Sjöblom 

Övriga styrelsemedlemmar 

Ramona Karlberg 

Atti Kankare 

vår epost : thuregarden@hotmail.com 

75572056_10156604193992124_3860646776960
_M3M3497.jpg