_M3M3421.jpg

Om Byaföreningen 

Mökelö-Sviby byaförening.r.f 

FO-nummer 0654810-6

Ideell verksamhet som bedrivs utan vinstintresse för ett gott allmännyttigt syfte.
Styrelsen tar hand om Thuregården och arrangerar evenemang för byaföreningen.

Medlemmar i föreningen är alltid välkomna att ta kontakt ifall det finns idéer för utveckling - vi skapar tillsammans!

Styrelsen brukar hjälpa till med busskurar i området , det borde finnas flera i styrelsen i de olika områden.

Byaföreningens lokal , Thuregården är ett äldre hus , som kan användas till olika arrangemang, fester, kalas ,läs mera under Thuregården , där kan du boka online och betala .

 Vi håller ett årsmöte varje år ,före utgången av Maj 

Styrelsen sammanträder för möten ,ca 3-4 ggr/år 

Boknings ansvarig sköter om både bokningar och olika evenemang