_M3M3421.jpg

OM OSS

Mökelö-Sviby byaförening.r.f 

FO-nummer 0654810-6
Det är styrelsen som tar hand om Thuregården och arrangerar evenemang för byaföreningen. Medlemmar i föreningen är alltid välkomna att ta kontakt ifall det finns idéer för utveckling - vi skapar tillsammans!

Byaföreningens styrelse valdes på årsmötet 8.5.2019: 


Ordförande: Saija Petäjä
Viceordförande: Sarah Wigell 

Medlemmar: 
Monica Jansson 
Henrik Sjöblom 
Gunmaj Lustig
Jurgen Weyand
Camilla Andersson